Онлайн дискусионен форум "Социални иновации и потенциалът на социалната икономика за възстановяване от кризата с COVID-19"

Световната криза, предизвикана от COVID-19, и наложените ограничителни мерки доведоха до промяна в бизнес средатата и до нарастване на социалните нужди в обществото. Социалните предприятия у нас са предимно микробизнеси, които функционират на границата на двете сфери, и кризата ще се отрази на начина им на функциониране в средносрочен и дори дългосрочен план.

Удължени срокове за прием в НШМ през 2020 година

Школата обявява удължени срокове за ПРИЕМ на участници в програмите за извънкласно (съботно-неделно) обучение по управление и предприемачество, предназначени за ученици от средни училища и професионални гимназии и осъществявани съвместно с Института за следдипломна квалификация към УНСС.

Списък на одобрените за участие в програмите на НШМ през 2020 - 1 част

Списъкът на одобрените за участие в програмите за обучение на НШМ, подали заявления в периода март - май 2020, е наличен тук
Предвид обстоятелствата, приемът ще продължи до м. октомври включително. Заявления могат да се подават текущо по електронна поща. Планирано начало на учебните занятия - октомври/ноември 2020 г.

Новини във връзка с въведените противоепидемични мерки и ограничения

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, ръководството на НШМ отлага сроковете за прием, записване и начало на курса на обучение за Прием 2020, както и всички групови форми на работа с курсистите до отпадане на обявените извънредни мерки.
Междувременно ще продължим да приемаме по електронна поща заявления на желаещи да се включат в курсовете на обучение и ще провеждаме дистанционно обучение на настоящите курсисти, записани през 2019 година.

Срокове за прием през 2020

Предвид обявената вирусна епидемия и потенциалния риск от разпространение на COVID-19, сроковете за прием в НШМ през 2020 година се променят, както следва:

Откриване на пространство за обучения и събития Social Innovators България

На 18 октомври официално отвори врати новото пространство за обучения и събития Social Innovators България. По време на откриването експерти от Национална школа по мениджмънт и Български център за нестопанско право очертаха ползите за младите хора за кариерно развитие в неправителствения сектор.

Лятна школа Банско 2019

Банско 2019

Лятна школа Банско 2019. Над 130 участници - много усмивки, нови приятелства, знания, опит и емоции!

Снимки - в нашата галерия.

Заедно за насърчаване на младежката заетост

EEA and Norway Grants

На Международния ден на приятелството на ООН стартира официално Списание за младежка заетост, което ще споделя успехи от дейности и инициативи, финансирани от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия. Близо 200 институции от 26 европейски държави, изпълняващи проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, се обединяват, за да споделят резултати от своите инициативи, насочени към борба с младежката безработица в Европа.

Обучение на ученици от 32 СУ в Банско - 2018

135 осмокласници от 32 СУ "Св Климент Охридски" преминаха през тридневно обучение за развитие на умения за ефективна комуникация и сътрудничество с обучители от НШМ. Обучението се проведе в гр. Банско в периода 27 - 29 септември 2018 г. и имаше за цел създаване на условия за оптимално опознаване на учениците от 8 клас в самото начало на учебната година, с което да бъде улеснена тяхната адаптация към новата учебна среда.

Снимки от обучението можете да намерите тук

Лятна школа Банско 2018

Близо 120 курсисти на НШМ участваха в лятната школа, която се проведе в Гранд Рояле Хотел & SPA в гр. Банско. В периода 24 - 30 август младежите се включиха в групови тренинги за развитие на предприемачески и социални умения и компетенции, както и в симулативни обучителни казуси/игри "Иновации" и "Фирми и имоти".

Снимки от лятната школа можете да намери в нашата галерия.

Страници