За нас

Защо сме най-добрите?

В НШМ можете да получите легитимен и международно признат документ за квалификация по "Фирмено управление" още докато учите в гимназия. Документът се издава от Института за следдипломна квалификация на УНСС и има стойност на допълнителна квалификация към дипломата за завършено средно образование.

Школата работи с екип от опитни университетски преподаватели от УНСС - София, СУ "Св. Кличент Охридски", НБУ и утвърдени икономисти и психолози.

Учебният план, по който се обучават нашите ученици е базиран на австрийска учебна програма и учебни планове на Университета за национално и световно стопанство.
Наред с традиционните лекционни форми се използват практически и иновативни методи на обучение - симулации, групови тренинги, делови и бизнес игри, решаване на казуси.

Обучение

Нашите ученици са успешни в университета, и по-късно - в работата си, защото придобиват фундаментални знания, умения и компетенции по-рано от останалите свои връстници.

Обучението в НШМ е отлична възможност за навременно професионално ориентиране на младежите в сферата на управлението, търговията, финансите и правото.

Възпитаници

Как да започна да уча в Школата?

Школата обявява ежегодно прием на нови ученици в периода февруари - март.

Прием

Кои сме ние?

Националната школа по мениджмънт е основана през 1990 г. като организация, осъществяваща дейността си в обществена полза.

История

Школата успешно сътрудничи с Института за следдипломна квалификация към УНСС - София.

Документи

НШМ е национално учебно звено за извънучилищно обучение на ученици от средните училища в страната, предоставящо достъпно и висококачествено обучение по управление и предприемачество.

Колко трябва да платя?

За обучението си учениците не заплащат семестриални или годишни такси и не са длъжни да закупуват учебници или учебни помагала. По този начин ние даваме възможност на по-голям кръг от ученици да придобият фундаментални знания, умения и компетенции в сферата на бизнеса и управлението, както и да се запознаят отблизо с академичния начин на работа на преподавателите от най-големите български университети още в гимназията.

Курсистите заплащат единствено минимални административни такси при записване и явяване на изпити. Това е възможно благодарение на работата по международни и национални проекти и подкрепата на различни спомоществователи.

Партньори