Прием на нови ученици в НШМ през 2017 година

За поредна година Школата обявява редовния си ПРИЕМ на нови ученици.
Кандидатите попълват и подават ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, като към него прилагат копия от ученически книжки или други документи, удостоверяващи среден успех най-малко Добър 4,00 от обучението им в училище през учебната 2015/16 година и първия учебен срок на учебната 2016/17 година.
Срокове:
1. Период за подаване на ЗАЯВЛЕНИЯ - от 13 февруари до 24 март 2017 г. включително, на адрес София, ул. Триадица 5А, ет. 4, или сканирани по електронен път на адрес nbschool@nbschool.eu
2. Публикуване на списъка с приетите за обучение на сайта на НШМ: 25 март 2017 г.
3. Период на записване на новоприетите ученици - от 27 март до 7 април 2017 г. При записване от новоприетите ученици се изискват 2бр. снимки паспортен формат и вносна бележка /платежно нареждане/ за платена административна такса в размер на 25 лева.
4. Планирано начало на учебните занятия - 22/23 април 2017 г.
Повече подробности за условията на обучение в НШМ можете да намерите в секция ПРИЕМ и в ПРАВИЛНИКА ЗА УЧЕБНАТА РАБОТА В НШМ