РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМ 2018

Имената на одобрените за участие в програмите на НШМ през 2018 година (подали заявления в срок до 23 март 2018 г. и до 30 март 2018 г.) можете да намерите ТУК и ТУК

Записването на одобрените кандидати за обучение в НШМ ще се извърши в срок до 11 април 2018 г. вкл. в офиса на НШМ на ул. Триадица 5А, ет.4 в работни дни от 10:30 до 17:00 ч.

При записване се изискват 2 бр. актуални снимки за документи с размер 3,5 х 4,5 см., попълнен ФОРМУЛЯР и платена административна такса в размер на 25 лв. Таксата се заплаща по банков път по сметка IBAN: BG45STSA93000020934402, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, с основание "административна такса прием" и вписани имената на курсиста, или онлайн директно към НШМ чрез системата за плащания Epay през модула, наличен ТУК, или на място в офиса на НШМ.

Начало на учебните занятия за Прием 2018: 14 април 2018 г. (събота) - 13.00 ч., аудитория 130 на ФХФ.
Повече подробности за обучението на новоприетите курсисти са публикувани на адрес http://forum.nbschool.eu (достъпът изисква регистрация и нейното потвърждение от администратор)

Кандидатите, попаднали в списък "Резерви" поради липса на документи или несъответствие с изискванията, следва да посетят офиса на НШМ за уточняване на статута.