Срокове за прием през 2020

Предвид обявената вирусна епидемия и потенциалния риск от разпространение на COVID-19, сроковете за прием в НШМ през 2020 година се променят, както следва:

- Срок за подаване на заявления - текущо - крайната дата предстои да се уточни след отпадане на обявените извънредни мерки.
- Публикуване на списъка с приетите за обучение на сайта на НШМ - предстои да се уточни след отпадане на обявените извънредни мерки.
- Период на записване на новоприетите курсисти - предстои да се уточни след отпадане на обявените извънредни мерки.
- Планирано начало на курса - предстои да се уточни след отпадане на обявените извънредни мерки.