Новини във връзка с въведените противоепидемични мерки и ограничения

Във връзка с извънредната епидемична обстановка и невъзможността за организиране на нормална кампания по прием, ръководството на НШМ отлага сроковете за прием, записване и начало на курса на обучение за Прием 2021.
Междувременно ще продължим да приемаме по електронна поща заявления на желаещи да се включат в програмата за обучение.
Подалите заявления към края на м. април отговарят на условията и са одобрени.

Благодарим за разбирането! Бъдете здрави и спазвайте препоръките!