Новини във връзка с въведените противоепидемични мерки и ограничения

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и невъзможността за организиране на нормална кампания по прием, ръководството на НШМ отлага сроковете за прием, записване и начало на курса на обучение за Прием 2021, както и всички групови присъствени форми на работа с обучаваните понастоящем курсисти до отпадане на обявените извънредни мерки.
Междувременно ще продължим да приемаме по електронна поща заявления на желаещи да се включат в програмата за обучение.

Благодарим за разбирането! Бъдете здрави и спазвайте препоръките!