Симулативен модел на съвременна демократична държава

По време на лятната лагер-школа в НДЕК Ковачевци през 2007 осъществихме проект на тема “Създаване на симулативен модел на съвременна демократична държава” с подкрепата на Министерство на държавната администрация и административната реформа и под патронажа на министър Николай Василев.

В рамките на две смени от по 10 дни участниците имаха възможността да създадат и управляват самостоятелно едно свое общество, носещо всички белези на реалната държава. По време на симулацията учениците преминаха през всички елементи на създаване на правова държава: формиране на политически партии със свои лидери и платформи; провеждане на референдум за формата на държавно управление; приемане на конституция; избор за органите на управление (парламент, президент); създаване на условия за функциониране на другите основни органи на държавата и реално функциониране на новосформираната „държавна администрация” на Република Лагерия.

Гост на Лагерия беше министър Василев, който поздрави лично участниците и участва в изборите на 15 август. НДЕК Ковачевци посетиха и г-жа Бужка Лукич – заместник министър на държавната администрация, г-н Иван Димитров – областен управител на област Перник, г-жа Боряна Методиева – зам. областен управител на област Перник и кмета на община Ковачевци – г-н Йордан Стефанов.