Лятна школа Ковачевци 2007

По време на лятната школа през 2007 осъществихме два проекта на тема „Създаване на симулативен модел на съвременна демократична държава”, подкрепен от Министерство на държавната администрация и административната реформа и “Развитие на ключови компетенции за активно участие в обществото на знанието”, подкрепен от Министерски съвет на Република България в изпълнение на Комуникационната стратегия за ЕС.

Снимки от Лагер 2007