Изпълнение на обществена поръчка на Министерски съвет

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС, Буллброкерс ЕООД и Националната школа по мениджмънт спечелиха обществена поръчка на Министерския съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на България за ЕС. Предмет на поръчката е "Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз".

В продължение на една година в София и страната ще бъдат организирани обществени дискусии, конференции, семинари, кръгли маси и обучения с участието на представители на академичната общност, на централната и местната власт, на неправителствени организации, бизнеса, културни институции, журналисти, учащи и др.

Повече информация за дейностите можете да получите на следните адреси:
Министерски съвет на Република България
ИСК при УНСС
Буллброкерс ЕООД