Обучителен семинар в София

На 6 юни 2008 г. в сградата на Института за следдипломна квалификация при УНСС беше проведен обучителен семинар на тема “Възможности за обучение и мобилност в ЕС”. Семинарът е част от инициативите за повишаване на информираността на българските граждани за техните права и задължения като граждани на ЕС, предмет на обществена поръчка на Министерски съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на България за ЕС. Обучението беше организирано от НШМ в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС и Буллброкерс ЕООД.
В семинара взеха участие 100 ученици, студенти, представители на медиите, преподаватели и експерти.
По време на обучението бяха представени европейските образователни програми "Учене през целия живот" и "Младежта в действие", порталите PLOTEUS и EURES, комплектът документи EUROPASS. Специално внимание беше отделено на темата за писане и управление на проекти, като участниците получиха практически съвети за успешно реализиране на своите идеи.
В края на обучението всеки от участниците получи сертификат за участие в обучителен семинар на тема "Възможности за обучение и мобилност в ЕС" и пакет информационни материали, предоставени от Правителствената информационна служба.
Снимки от семинара
Публикация от семинара на тема "Възможности за обучение и мобилност в ЕС"