Обучителен семинар във Велико Търново

Великотърновският университет "Св. Св. Кирил и Методий" беше домакин на поредния обучителен семинар на тема "Възможности за обучение и мобилност в ЕС". Семинарът се проведе на 10 октомври 2008 г. с участието на над 50 студенти и преподаватели от ВТУ, журналисти от региона и експерти. По време на обучението бяха представени европейските образователни програми, европейските мрежи, инициативи, портали и инструменти за обучение и мобилност, както и възможностите и изискванията за участие в тях. Студентите имаха възможност да получат актуална информация за условията и сроковете за кандидатстване по програма "Еразъм" във ВТУ. Темата "От идеята до проекта - практически съвети в инициативите" предизвика изключителен интерес и оживена дискусия в залата. Всеки от участниците получи сертификат за участие в обучението.
Снимки от семинара
Публикация на тема "Възможности за обучение и мобилност в ЕС"