Изпълнение на обществена поръчка на Министерски съвет

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС, Буллброкерс ЕООД и Националната школа по мениджмънт спечелиха обществена поръчка на Министерския съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на България за ЕС. Предмет на поръчката е "Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз".

Лятна школа Ковачевци 2007

По време на лятната школа през 2007 осъществихме два проекта на тема „Създаване на симулативен модел на съвременна демократична държава”, подкрепен от Министерство на държавната администрация и административната реформа и “Развитие на ключови компетенции за активно участие в обществото на знанието”, подкрепен от Министерски съвет на Република България в изпълнение на Комуникационната стратегия за ЕС.

Снимки от Лагер 2007

Симулативен модел на съвременна демократична държава

По време на лятната лагер-школа в НДЕК Ковачевци през 2007 осъществихме проект на тема “Създаване на симулативен модел на съвременна демократична държава” с подкрепата на Министерство на държавната администрация и административната реформа и под патронажа на министър Николай Василев.

Откриване на учебната 2006/2007 година

Гост на официалното откриване на новата учебна година в Школата, състояло се на 16 септември 2006 г. беше министър-председателят на Република България Сергей Станишев. Той връчи награди на най-изявените участници в проекта "Повишаване готовността на българските младежи за адаптация към европейските образователни стандарти", осъществен по време на лятната лагер-школа Ковачевци 2006 в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за присъединяване към ЕС. Всички участници в проекта получиха сертификати и подаръци, осигурени от Правителствената информационна служба.

Лятна школа Ковачевци 2006

По време на Лятната школа Ковачевци 2006, в партньорство със Сдружение "Център за социално предприемачество - София", осъществихме проект "Повишаване готовността на българските младежи за адаптация към европейските образователни стандарти". Проектът бе финансиран от Правителството на Република България в изпълнение на Комуникационната стратегия за присъединяване към ЕС.
Снимки от Лагер 2006

Лятна школа Ковачевци 2005

Успешно премина Лагер-школа Ковачевци 2005, на която в две смени бе проведена симулация на демократично функционираща държава. След проведените референдуми, участниците от двете смени определиха формата на управление на държавата Лагерия.

Първата смяна симулира функционирането на парламентарна република, докато втората - на президентска.

Лятна школа Ковачевци 2004

Министърът на образованието и науката доц. д-р Игор Дамянов посети НДЕК Ковачевци по време на провеждането на лятната школа Ковачевци 2004. След произнесеното приветствие към нашите възпитаници, министър Дамянов разговаря с шампионите от проведените бизнес игри - Делян Кирилов и Николай Чеботарев.

Страници