Лятна школа Ковачевци 2006

По време на Лятната школа Ковачевци 2006, в партньорство със Сдружение "Център за социално предприемачество - София", осъществихме проект "Повишаване готовността на българските младежи за адаптация към европейските образователни стандарти". Проектът бе финансиран от Правителството на Република България в изпълнение на Комуникационната стратегия за присъединяване към ЕС.
Снимки от Лагер 2006

Лятна школа Ковачевци 2005

Успешно премина Лагер-школа Ковачевци 2005, на която в две смени бе проведена симулация на демократично функционираща държава. След проведените референдуми, участниците от двете смени определиха формата на управление на държавата Лагерия.

Първата смяна симулира функционирането на парламентарна република, докато втората - на президентска.

Лятна школа Ковачевци 2004

Министърът на образованието и науката доц. д-р Игор Дамянов посети НДЕК Ковачевци по време на провеждането на лятната школа Ковачевци 2004. След произнесеното приветствие към нашите възпитаници, министър Дамянов разговаря с шампионите от проведените бизнес игри - Делян Кирилов и Николай Чеботарев.

Страници